Angst & OCD Klinikken Om klinikken Angst, OCD & Fobier Selværdstræning Kontakt Børn & Unge Andre problematikker


- til Angst- og OCD-klinikkens web-side.

Vi har i Angst- og OCD-klinikken specialiseret os i behandling af
angst, og andre problemer der er relateret til angst, som f.eks.
selvværd, stress, nedtrygthed m.m.

Vi har valgt denne specialisering, dels fordi vores interesse (behandlingsmæssigt og forskningsmæssigt) inden for
området i mange år har været angst og angst-
tilstande, og dels for at kunne give den optimale ydelse til vores
klienter. Vores behandling er kognitiv adfærdsterapeutisk, som i
et utal af undersøgelser viser sig at være den mest effektive måde
at behandle angst på. Se mere om dette på linket:

http://www.ckat.dk/

Vi behandler alle typer af angst: Enkelt fobier, panikangst, socialfobi, agorafobi, generaliseret angst, helbredsangst, samt tvangstanker og tvangshandlinger (også kaldet OCD - obsessive compulsive disorder), og endvidere stress relaterede angstreaktioner, og angst udløst af
indtagelse af euforiserende stoffer. Læs mere om disse i afsnittet om Angst, Fobier og OCD
på denne web-side.

Vi behandler børn, unge og voksne.

Vi superviserer og underviser egne og andre faggrupper.

Vi samarbejder med kommuner, sygehuse og patientforeninger.

Vi udgiver materialer om angst og angstbehandling. Lige nu arbejdes der på et større værk
om angsttilstande, samt en bog om tvangstanker og tvangshandlinger (OCD). Sidstnævnte
bog udarbejdes i samarbejde med Righospitalet og Risskov på opfording af OCD-foreningen.

Angst og OCD-klinikken blev grundlag i juni 1997 af cand. psych. Martin Bergen, der igennem mange år har forsket i og behandlet angst.

Nyheder
Vi samarbejder herudover med udenlandske forskere med speciale i angst og OCD.
Om Klinikken Angst, Fobier & OCD Behandling Forskning Selværdstræning Ja Nej